16:18 

По следам ЗФБ (ака WTF)

Гэленнар
Не знал, что мы проиграли войну еще и Артедайну
После прочтения текста команды Толкин на третий левел (Ар-Фаразон/Саурон) не выдержала, написала.
Примечание: автор на самом деле любит современный театр, но не весь)
Примечание 2: текст изначально был написан на украинском языке, поэтому для знающих выкладываю и его


Дійові особи:
Ар-Фаразон, недалекий, жадібний та розбещений король Нуменора. Має слабкість до блискучих цяцьок та м’яких перин, тому категорично не ясно, як йому вдається підтримувати боєздатну форму. Але залишимо це на совісті авторки.
Майрон, також відомій як Саурон. Красень-майа.
Урізар, чорний нуменорець. Обожнює Саурона більш, ніж Елхе Мелькора. Херумор підносить долоні до лоба, Фуінор блює.
Воїни Ар-Фаразона, клони, пияки, щиро радіють, коли не треба йти до бою, мабуть боягузи.
А також:
Фінве, король нолдор. Двожонець та затурканий сімейними проблемами батько.
Феанор, король нолдор. Майстер та нарцис, багатодітний батько, має дружину-феміністку.
Майдрос, король нолдор. Страждає через гріхи батька та власну інвалідність.
Фінголфін, король нолдор. Відомий своєю упертістю.
Фінгон, король нолдор. Втілює в своєму образі усілякі чесноти – смиренність та всепрощення
Гіл-Галад, король нолдор. Своїм існуванням спростовує теорію, що королі нолдор довго не живуть.
Елронд, майбутній король нолдор.
Автор чи авторка, що страждає на (вирізано цензурою)
*
Авторка задумливо набирає на клавіатурі «Пейрінг:»
Авторка: Опівночі. Натхнення не прийшло.
Фінве: І слава Еру!
Авторка (хлопає себе по лбу) «Фінве/Ольве»!
Фінве: Здуріла, дівко. В мене дві дружини, а я… із чоловіком? … та окстись. Піду сховаюсь знову в Мандос.
Авторка: Так у Мандосі все і відбудеться. Каяття, братські обійми, а там…
Фінве: Аааа!!! Випустіть мене!
Намо: Та сиди вже. (пошепки) Я Ольве вигнав. Пішли, наллю тобі, щоб зняти стреса.
Авторка намагається розгледіти щось крізь темряву Мандоса, але нічого не бачить. Зітхає.
Авторка: Тоді хай буде «Феанор та Фінголфін». Такий собі апокриф - Фінголфін йде за улюбленим, а коли не застає того серед живих, виношує плани помсти і одного дня…
Фінголфін: Профессоре, перепишіть, хай Фінарфін йде через крижану пустелю, а я залишаюсь в Валінорі.
Авторка (не слухаючи його): так, ідея гарна, але ж брати не зустрінуться, і рейтинга не вийде.
Феанаро і Фінголфін: Фух!
Авторка: Ще є в нас Фінгон и Маедрос. (мрійливо). Шатер, Маедрос приходить до тями, над ним схилився Фінгон… Та ні, триста разів це було.
Фінгон і Маедрос: Йеес!
Авторка: Гіл-Галад був ельфійский цар, а в нього Елронд-зброєнос… ні, не римується.
Елронд: Ні, не кохаю я його! Я його підступно зраджу під Ородруїном! Щоб зайняти його місце і самому стати королем нолдор.
Гіл-галад спантеличено дивиться на родича, той знизує плечима.
Елронд: Краще так, ніж те, що вона для нас вигадала.
Гіл-галад мовчки киває.
Авторка: Минає час, а тексту все нема. Минає час…Так, так, минає час!
Авторка схоплюється, починає танцювати.
Авторка: Минає час - і смертні є у нас! Є Арагорн і Боромір і Фарамір… та це було вже мілійон разів. Ар-Фаразон – ось мій сьогоднішній кумір!
Ар-Фаразон, перелякано озираючись: Хто тут?
Авторка: Ти, Саурон… та третій буде хтось, щоб ревнощі збурхнули поміж вас.
Ар-Фаразон виставляє перед собою меча: Я буду захищатись!
Авторка демонічно регоче: Від мене не втечеш.
*
На сцені літературний редахтур. На нього нападають прикметники. Редактор гине в нерівному бою.
Прикметники обліплюють декорації. На задній завісі, що символізує небо, штовхаються таблички з написами «світле» «високе», «пласке», «однотонне», «немов емаль». Завіса тріщить, але витримує.
На сцену виходить Урізар. Він одягнений в чорне. Урізар співає «червоне то любов, а чорне то журба», після чого дивиться на вози, зітхає «усе, що здобуто тяжкою працею». Сходить зі сцени, наспівуючи «А чорна печатка з міфрільною ружей» на мотив «А чорна троянда – то символ печалю».
Завіса опускається. По партеру розповсюджуються французькі аромати. Виходить чоловік у костюмі-трійці.
Чоловік: Спонсор вистави – торговельна марка «Косметика нурнського моря»
Завіса знов підіймається. За косметичним столиком сидить Саурон. Він пшикає на себе парфумами та заплітає коси.
Урізар в кутку зітхає.
Масова сцена. Нуменорські солдати танцюють гопака, поливають один одного ігристим вином. Декорації біло-блакитні, що наводить на роздуми.
Виходить Ар-Фаразон. В його руці швацька сантиметрова лента. Він обходить Саурона, міряє його талію, стегна, висоту грудей, довжину плеча, обхват зап'ясті, щось пише у нотатнику.
Урізар страждає.
Саурон проходить через сцену походкою моделі, повертається, також вихляючи сідницею.
Завіса опускається. Виходить чоловік у костюмі-трійці.
Чоловік: Спонсор вистави – Будинок моди «Нащадки Діора»
Завіса підіймається, декорації на сцені символізують внутрішнє убранство шатра Ар-Фаразона
Ар-Фаразон: Ось це залишилось після Новорічної вистави. А ці коври – після «Алі-Баби».
Саурон: Це все добре, але у нас тут модернова вистава, отже, маємо хоча б брейк денса станцювати. Бо інакше чим виправдати ціни на квитки.
Ар-Фаразон: Ото ж бо, друже.
Урізар: О ні! Наш театр був останньою барикадою!
Саурон: То від премії відмовляєшся?
Урузір (не чуючи): Ми були класичним театром. Останнім в цьому багатомільйонному місті. А тепер – реклама, порно і так званий свіжий погляд, від якого тхне…
Саурон (пошепки): Темрявою?
Урізар хватається за серце, падає.
Завіса опускається. Глядачі виходять, галасно обговорюючи дійство и прикраси дружини мера. До службового входу під’їжджає «швидка»


Действующие лица
Ар-Фаразон – недалекий, жадный, развращенный король Нуменора. Имеет слабость к блестящим цацкам и мягким перинам, поэтому категорически неясно, как ему удается поддерживать боеспособную форму. Оставим это на совести авторши.
Майрон, также известный как Саурон. Красавец-майа.
Уризар, черный нуменорец. Боготворит Саурона больше, чем Элхэ Мелькора. Херумор подносит ладонь ко лбу.
Воины Ар-Фаразона, клоны, пьяницы, искренне рады, когда не нужно драться. Наверное, трусы.
А также:
Финве, король нолдор. Двоеженец и затурканный семейными проблемами отец
Феанор, король нолдор. Мастер и нарцисс, многодетный отец, имеет жену-феминистку.
Маэдрос, король нолдор. Страдает из-за грехов отца и собственной инвалидности
Финголфин, король нолдор. Известный упертостью.
Фингон, король нолдор. Воплощение добродетелей – искренности и всепрощения.
Гил-Галад, король нолдор. Своим существованием опровергает теорию, что короли нолдор долго не живут.
Элронд. Будущий король нолдор
Авторша, которая страдает (вырезано цензурой)
*
Авторша задумливо набирает на клавиатуре «Пейринг»
Авторша: Уж полночь близится, а вдохновенья нет.
Финве: И слава Эру!
Авторша (хлопает себя по лбу): Финве/Ольве
Финве: Сдурела, девка! У меня две жены, а я… с мужчиной? Да окстись. Пойду спрячусь в Мандос.
Авторша: Так в Мандосе все и будет. Раскаяние, братские объятья, а там…
Финве: Аааа! Выпустите меня!
Намо: Да сиди уже (шепотом) Я Ольве выгнал. Пойдем, налью тебе, чтоб снять стрес.
Авторша пытается разглядеть хоть что-то через темноту мандоса, но ничего не выходит. Вздыхает.
Авторша: Тогда пусть будет Феанаро и Финголфин. Такой себе апокриф – Финголфин идет за возлюбленным, а когда не застает того среди живых, вынашивает планы мести, и однажды…
Финголфин: Профессор, перепишите, пусть Финарфин идет через ледяную пустыню, а я в Валиноре останусь.
Авторша (не слушая его): Да, идея хороша, но братья не встретятся, и рейтинга не выйдет.
Феанаро и Финголфин: Фух!
Авторша: Еще у нас есть Фингон и Маэдрос. (мечтательно) Шатер, Маэдрос приходит в сознание, над ним склонился Фингон… Нет, было триста раз.
Фингон и Маэдрос: Йессс!
Авторша: Гил-Галад был эльфийский царь, а с ним был Элронд-щитонос… нет, не рифмуется.
Элронд: Нет, не люблю я его! Я… я его подло предам под Ородруином! Чтоб занять его место и самому стать королем нолдор.
Гил-Галад ошарашено смотрит на родственника, тот пожимает плечами
Элронд: Пусть лучше так, чем то, что она для нас придумала.
Гил-Галад молча кивает.
Авторша: Уходит время, текста нет и нет. Проходит время… да, проходит время
Авторша подскакивает, начинает танцевать.
Авторша: Проходит время – смертные на сцене. Есть Арагорн и Боромир, и Фарамир… да нет, так было раз мильйон. Сегодня мой кумир – Ар-Фаразон!
Ар-Фаразон, испуганно озираясь: Кто здесь?
Авторша: Ты, Саурон, и третий будет кто-то, чтоб ревность вспыхнула средь вас огнем.
Ар-Фаразон выставляет перед собой меч: Я буду защищаться!
Авторша демонически хохочет: От меня не убежишь.
*
На сцене литературный редактор. На него нападают прилагательные. Редактор погибает в неравном бою.
Прилагательные облепляют декорации. На заднем занавесе, который символизирует небо, толкаются таблички с надписями «светлое», «высокое», «плоское», «однотонное», «словно эмаль». Занавес трещит, но выдерживает.
На сцену выходит Уризар. Он одет в черное. Он поет «Красное – любовь, а черное - печаль». После этого смотрит на возы с данью, вздыхает «все, что нажито непосильным трудом». Сходит со сцены, напевая «Чернеет перчатка с мифрильною розой» на мотив «А черная роза эмблема печали»
Занавес опускается. По партеру распространяются французские ароматы. Выходит мужчина в костюме-тройке.
Мужчина: Спонсор спектакля – торговая мартка «Косметика нурнского моря»
Занавес снова поднимается. За косметическим столиком сидит Саурон. Он пшикает на себя туалетной водой и заплетает косы.
Уризар в уголке вздыхает.
Массовая сцена.
Нуменорские солдаты танцуют гопак, поливают друг друга игристым вином. Декорации бело-голубые, что наводит на размышления.
Выходит Ар-Фаразон. В его руке портняжная сантиметровая лента. Он обходит Саурона, измеряет его талию, бедра, высоту груди, длину плеча, обхват запястья, что-то пишет в блокноте.
Уризар страдает.
Саурон проходит через сцену походкой модели, разворачивается, возвращается также виляя задом.
Занавес опускается, выходит мужчина в костюме-тройке.
Мужчина: Спонсор спектакля – дом моды «Потомки Диора»
Занавес поднимаетса, декорации на сцене показывают внутреннее убранство шатра Ар-Фаразона.
Ар-Фаразон: Это осталось от новогоднего представления, а вот эти ковры – от «Али-Бабы».
Саурон: все это хорошо, но у нас тут современный спектакль, так что надо хоть брейк денс станцевать. Потому что чем иначе оправдать цены на билеты?
Ар-Фаразон: Ты прав, дружище.
Уризар: О нет! Наш театр был последней баррикадой!
Саурон: Так что, от премии отказываешься?
Уризар: Мы были классическим театром. Последним в этом многомиллионном городе. А теперь – реклама, порно, свежий взгляд, от которого за версту несет…
Саурон (шепотом): Тьмой?
Уризар хватается за сердце, падает.
Занавес опускается, Зрители выходят, громко обсуждая действо и укражения жены мэра.
К служебному входу подъезжает «Скорая».

@темы: Читальня, Курильня

Комментарии
2013-02-14 в 16:40 

Тао2
недобрый христианин
:hah::hlop:
Что, источник вдохновения настолько "доставил"?:)

2013-02-14 в 16:45 

Гэленнар
Не знал, что мы проиграли войну еще и Артедайну
Что, источник вдохновения настолько "доставил"?
Вдохновил так точно) Хотя не он один (но вторая часть - это таки вольный пересказ "источника")

2013-02-14 в 16:49 

Earwing
Жизнь - это плаванье в дальние края
Браво!
Только небольшие косяки с переводом :) ("дружина" вместо "жена" и «Черное – любовь, а красное - печаль», хотя в укр. версии «червоне то любов, а чорне то журба»). Или это специальная фишка?

2013-02-14 в 16:53 

Гэллиан
Некроманты, как и саперы, ошибаются только один раз...
Melwyn, совершенно не знаю подтекста, но это гениально)))

2013-02-14 в 16:53 

naurtinniell
Я подчинился зову сердца, Но, как обычно, голова По результатам оказалась Права.
Браво!
Пойти, что ли, прочитать первоисточник?)))

2013-02-14 в 17:00 

Гэленнар
Не знал, что мы проиграли войну еще и Артедайну
Только небольшие косяки с переводом :) ("дружина" вместо "жена" и «Черное – любовь, а красное - печаль», хотя в укр. версии «червоне то любов, а чорне то журба»). Или это специальная фишка?
Нет, это таки косяки, спасибо. Поправила.

2013-02-14 в 17:14 

Ассиди
"Наилучшие пожелания от нелюбителей русеробба", - сказал Робб Старк, пронзая мечом сердце Русе Болтона.
первоисточник читала уже, так что порадовалась, стеб прекрасен!

2013-02-14 в 17:18 

nolofinve
І до віків благенька приналежність переростає в сяйво голубе. Прямим проломом пам'яті в безмежність уже аж звідти згадуєш себе (с)
Під столом)) Автору респект і шаноба.
Українська версія вклала під стіл окремо))

2013-02-14 в 17:55 

Тао2
недобрый христианин
Я тоже хочу на источник вдохновения глянуть) Чисто для статистики) *лет 8-9 назад среди слэшеров, пишущих как бы по Арде, сей пейринг был зело в моде...

2013-02-14 в 17:58 

Гэленнар
Не знал, что мы проиграли войну еще и Артедайну
wtfcombat.diary.ru/p185403721.htm
вот тут, второй.
лет 8-9 назад среди слэшеров, пишущих как бы по Арде, сей пейринг был зело в моде...
Ой. Как хорошо, что я этого не видела (кроме одного-двух) и не увижу.

2013-02-14 в 18:59 

naurtinniell
Я подчинился зову сердца, Но, как обычно, голова По результатам оказалась Права.
Оригинал жжОт...
"В конце концов, лагерь был вражеским, и соответствующе обученному воину не могло не быть здесь не по себе."
Я считаю, эта гениальная фраза передает всю суть текста...

2013-02-14 в 19:15 

Тао2
недобрый христианин
Melwyn, охо-хо... Ну че, в принципе безумно похож на те, давние фики с тем же пейрингом)))))))) И язык не краше. Скучно.
Но пародия хороша))))))

2013-02-15 в 03:03 

kemenkiri
"Тюрьма и ссылка по вас плачет, журнал, разумеется". (Маяковский, "Баня") // Лучше молча proscrire
Это столь прекрасно, что первоисточник уже не буду и пытаться;-)

2013-02-15 в 07:42 

nolofinve
І до віків благенька приналежність переростає в сяйво голубе. Прямим проломом пам'яті в безмежність уже аж звідти згадуєш себе (с)
От списка жертв действующих лиц так и тянет Лесем Подеревянским))

2013-02-15 в 14:33 

Гэленнар
Не знал, что мы проиграли войну еще и Артедайну
Слегка краснею от количества фидбека и кланяюсь, кланяюсь)))
От списка жертв действующих лиц так и тянет Лесем Подеревянским))
Оно планировалось... но хотя мат я люблю, в его использовании не сильна (так, чтобы это было красиво и литературно, а не просто мат), и в итоге как-то без него вышло.
Ну че, в принципе безумно похож на те, давние фики с тем же пейрингом)))))))) И язык не краше
Если честно, я ожидала чего-то побрутальнее и более подробное (это сделало бы исходник либо смешнее, либо тошнотнее, тут одно из двух). По нынешним временам текст смотрится так вообще невинно). Но все равно это не повод не пройтись по нему.
соответствующе обученному воину не могло не быть здесь не по себе."
Да, это тоже отлично. Я кстати не заметила эту дивную конструкцию.

2013-02-16 в 17:21 

Ilwen
Меня не надо любить - со мной надо соглашаться! / "...человек ... очень резкий, взрывной, с жесткими моральными установками" (с)
Ага! Так их! :vict::lol::lol::lol:

2013-02-18 в 00:39 

Тао2
недобрый христианин
nolofinve, вот мне тоже Лесь со "Столом" вспомнился))))) *еще помню, как в присутствии авторов это читал, а они мне помогали с переводом, если что-то не улавливал)))))))
Melwyn, невинно, но ску-учно... А мотив "Саурон осваивается с вдумчиво слепленным фана" - уже тогда заездили))))))

     

Лориэн

главная